Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i sejlsport

Undervisningen tager udgangspunkt i målgruppens behov og gennemføres praksisnært.

Under uddannelsen adresserer instruktøren gennem undervisning og praktiske øvelser de særlige forhold der kan gøre sig gældende til søs, f.eks. i forhold til tilkaldelse af hjælp og lang responstid for professionel hjælp.

 

Kompetencemål:

 • Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med
  førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
 • Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som
  kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde
  hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder.
 • Deltageren kan lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
 • Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal
  vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp
  fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
 • Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved
  varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden
  eller på hele kroppen.
 • Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og kan
  sikre relevant videre hjælp.

 

Indhold:

 • Førstehjælp ved hjertestop
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Førstehjælp ved akutte sygdomme
 • Førstehjælp ved livstruende blødninger
 • Tilkaldelse af hjælp

 

Hvem kan deltage:

Alle der ønsker en førstehjælpsuddannelse som er skræddersyet til særlige forhold til søs,

 

 

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/ambulancebehandler/læge ass. / paramediciner – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.

Denne uddannelse er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen.