(1 ½ time)

FORMÅL:Bleeding. Types of bleeding. Classification.

Deltageren skal lærer at vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningen hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal lærer at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren skal lærer at kunne forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

INDHOLD:

Større blødninger

Synlige mindre blødninger

Indre blødninger

Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

HVEM KAN DELTAGE:

Alle kan deltage

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/Paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.