​Førstehjælp til kemiske påvirkninger

(30 min.)

FORMÅL:old yellow danger sign - acid

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i førstehjælps-situationer med ætsninger og forgiftninger både på huden og indvendigt i kroppen.

Deltageren skal lære at kunne yde den korrekte førstehjælp både til vågne og den bevidstløse forgiftede samt forebygge forgiftninger af børn og unge.

Deltageren skal lære at kunne håndtere opkald til “Giftlinjen” og følge deres anvisninger.

INDHOLD:

Forebyggelse i forhold til forgiftninger med særlige vægt på børn og unge

Personer der er forgiftede og vågne

Personer der er forgiftede og bevidstløs

Ætsninger

Giftlinien og brug af denne

Praksisnære øvelser

HVEM KAN DELTAGE:

Alle med et opdateret basiskursus i førstehjælp

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på dansk, engelsk og tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.