​Førstehjælp ved blødninger

(1 ½ time)

FORMÅL:Bleeding. Types of bleeding. Classification.

Deltageren skal lære at vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningens hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Deltageren skal lære at kunne forebygge i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

INDHOLD:

Større blødninger

Synlige mindre blødninger

Indre blødninger

Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger

HVEM KAN DELTAGE:

Alle med et opdateret basiskursus i førstehjælp

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på dansk, engelsk og tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.