​Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. Hovedskader

(1 ½ time)

FORMÅL:woman using crutch

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren skal lære at kunne vurdere hvornår, der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

INDHOLD:

Førstehjælp ved:

Knoglebrud

Led skader

Forstuvninger

Hjernerystelse

Åbent og lukket kraniebrud

Blødninger mellem hjerne og kranie

HVEM KAN DELTAGE:

Alle med et opdateret basiskursus i førstehjælp

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/læge ass.– Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på dansk, engelsk og tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.