​Sygdomslære

(1 ½ time)

FORMÅL:Seniorin bekommt Herzinfarkt

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom.

Kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende situationer.

INDHOLD:

Sygdomme der påvirker centralnervesystemet

– blodprop/blødning i hjernen

– sukkersyge

– krampe/epilepsi

– feberkrampe

Sygdomme der påvirker åndedrætssystemet

– astma

– kronisk bronkitis, KOL

– falsk strubehoste

– alvorlig allergisk reaktion

Sygdomme der påvirker kredsløbssystemet

– blodprop i hjertet/hjertekrampe

– sygdomme med akutte smerter i maveregionen

– lettere besvimelse og dehydrering

Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter og ABC-systemet

HVEM KAN DELTAGE:

Alle med et opdateret basiskursus i førstehjælp

 

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på dansk, engelsk og tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.