(2 ½ time)

FORMÅL:Wunde am Knie

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen, herunder fald- slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren skal lære at kunne handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.

Deltageren Skal lære at kunne give relevant førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

INDHOLD:

Småskader, klemme, snitte, fald mm.

Skoldning, forbrænding, ætsning

Børns sygedomstilfælde

Kvælning/strangulering

Fremmedlegemer i halsen

HVEM KAN DELTAGE:

Mødregrupper, Nybagte forældre og bedsteforældre, dagplejemødre samt folk der omgås børn

 

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/Paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.