(1 ½ Time)

Sprained ankle - trainer helping runner in pain

FORMÅL

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse ned småskader, herunder skader forårsaget af husdyr. (hunde og katte m.v) planter i danmark, fremmedlegemer i hud, øre, øjne, næse, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.

Deltageren kan handle udfra førstehjælpens 4 hovedpunkter.

INDHOLD:

– Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter

– Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne

– Førstehjælp ved tandskader

– Førstehjælp ved næseblod

– Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger

– Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

– Evaluering

HVEM KAN DELTAGE:

Alle med et opdateret Basiskursus i Førstehjælp

Underviser

Førstehjælpsinstruktør/Paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.