Færdselsrelateret førstehjælpskursus til knalert

(8 timer)

Formål:Scooter Accident. Isolated

Kursisten handler ud fra førstehjælpens hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekommen i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade.
Kursisten kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet.
Kursisten kan yde førstehjælp til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygge kredsløbssvigt, og yde psykisk førstehjælp.
Kursisten handler forebyggende i sin trafikadfærd som knalerist, og reflekterer over egen holdning til de typiske årsager til at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken.

Vi skræddersyer førstehjælpskurset efter deltagernes behov.

Indhold

  • Ulykkestyper og hvilke skader sker der ( KINEMATIK)
  • Særlige forhold ved trafikulykker Håndtering af ulykker som førstehjælper- ud fra 4 hovedpunkter
  • Sikkerhed
  • Førstehjælp til kredsløbssvigt/blødninger mv
  • ABC og de livsvigtige systemer
  • Håndtering af psykisk førstehjælp
  • AED-plus hjertestarter ZOLL og andre hjertestartere

Underviser

Førstehjælpsinstruktører/ambulancebehandlere/Paramedicinere/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.