Om Os og Vores værdier

Kvalitet, Præcision,Ordentlig-hed,Tillid & Stolthed.

Vi sætter en stor ære i kvalitet fra start til slut.
Vi har mange års erfaring, hvilket har gjort at vi i dag kan løfte store som små opgaver med Kvalitet, Præcision, Ordentlig-hed, Tillid og Stolthed som slutresultat.

Vi arbejder alle til daglig, som professionelle inden for den præhospitale, beredskabets og sygehusets verden, som ambulancebehandlere/læge assistenter/paramedicinere/overlæger med speciale i anæstesi/ambulance læger, sygeplejersker, brandmænd/holdledere. Vores undervisning vil bære præg af at alle vores instruktører har mange års erfaring fra den virkelige verden, og vi vil bringe den “virkelige verden” ind i undervisningen, med historier og cases som relatere til det fortalte.

Vores instruktører underviser efter de gældende retningslinjer, udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd & ERC. Vi er godkendt af Dansk Førstehjælps Råd, ERC og Beredskabsstyrelsen til undervisning i brandbekæmpelse, førstehjælp og brug af hjertestarter samt certificeret af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) til undervisning i varmt arbejde.

 

 

 

 

 

 

Vision Zero – er en vision om at alle ulykker er mulige at forebygge

Og med Vision Zero vil vi gøre op med silotænkningen i arbejde

Vores 4 fokuspunkter der fremmer Vision Zero

Med  Vision Zero`s  strategi, har vi særligt fokus på fælles engagement, sikkerhedskultur, kommunikation og læring.

  • Engagement: Både ledere og medarbejdere er engagerede og forpligtede på at efterleve den fælles vision om at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Det er skrevet ind i virksomhedens strategi, og er en integreret del af forretningen.
  • Sikkerhedskommunikation: Visionen skal fortælles på en måde, så det tilpasses og giver mening for alle og samtidig er en naturlig del af hverdagen.
  • Sikkerhedskultur: Medarbejderne opfatter, at lederne prioriterer sikkerhed i hverdagen, også under tidspres. Alle er med til at diskutere og tage beslutninger omkring sikkerhedsspørgsmål. Når der sker en ulykke eller nærvedulykke, handler det primært om at undersøge årsagerne og lære af dem, frem for at finde de skyldige.
  • Læring: Vi dækker ikke over fejl, men vi kan være åbene og lære af det skete. Vi fokuserer primært på ’god praksis’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksterne henvisninger: