Basisuddannelse i førstehjælp

Basisuddannelse i førstehjælp er et 4 timers kursus, hvor deltageren lærer at give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter (AED)

Deltageren kan handle udfra førstehjælpens 4 hovedpunkter ved hjertestop og ved ulykker.

(Der er også mulighed for at vælge en E-Learning løsning)

Kombinationen a E-Learning og praktik er aldeles effektiv (Blended Learning)

 

FORMÅL:

Med Basisuddannelse i førstehjælp er at deltageren skal lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udførelse af relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbsvigt.

Deltageren skal kunne skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Deltageren skal kunne yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.

Deltageren vil få kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

 

HVEM KAN DELTAGE:

Alle

Underviser

Førstehjælpsinstruktør/ambulanceredder/Læge ass./paramediciner – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.