Psykisk førstehjælp 3 timer

Krise psykolog.jpgPsykisk Førstehjælp følger Arbejdstilsynets anbefalinger om forslag og værktøjer til at kunne yde medmenneskelig støtte og omsorg. Herunder også redskaber til at kunne yde psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer, ulykker eller andre uventede hændelser. Kurset henvender sig til virksomheder, så I bliver i stand til at give psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer eller uventede hændelser ved f.eks. alvorlig sygdom, stress eller dødsfald på arbejdspladsen.

 

 

Kursets formål:

Psykisk Førstehjælp sigter mod at mindske berøringsangsten overfor psykiske sygdomme, så flere personer med psykiske sygdomme bliver hjulpet tidligere i forløbet og samtidigt bliver mødt med større forståelse. Kursisterne får viden omkring de mest almindelige psykiske lidelser og situationer. Der undervises konkret i, hvordan man håndterer mødet medmennesker, der mistrives psykisk eller som er i en krisesituation.

Målgruppen for kurset i Psykisk førstehjælp:

Kurset henvender sig til virksomheder/institutioner, hvor man har et ønske om, at medarbejderne er i stand til at yde psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer eller uventede hændelser; dette kan f.eks. være i tilfælde af alvorlig sygdom, vold, trusler eller dødsfald på arbejdspladsen eller i kollegaers familie.

Kursus varighed og indhold:

Kurset har en varighed på 3 timer og indeholder følgende emner:

  • Kursets undervisning varierer mellem teori og aktiv deltagelse .
  • Styrker deltagernes sikkerhed til at hjælpe kolleger el andre i krise i stedet for afstandtagen
  • Øget handlekraft ved traumatiske kriser

Indhold:

  1. Psykisk førstehjælp – hvad er det
  2. De forskellige faser i traumatisk krise
  3. Forståelse af hvordan jeg selv kommer igennem og hvordan støtter jeg andre
  4. Psykiske eller fysiske symptomer efterfølgende

 

Uddybning af ovenstående indhold

Hvordan beskytter man sig selv mod at blive for involveret

Hvordan støtter vi kriseramte på længere sigt

Kan man blive rutineret i håndtering af  traumer

Konkrete situationer oplevet af deltagerne, kan indgå til debat.

Bemærkninger:
På uddannelsen kan der maks. deltage 16 personer. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Undervisere.

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass./Psykolog/Psykoterapeut – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.