Krise psykolog.jpgPsykisk Førstehjælp følger Arbejdstilsynets anbefalinger om forslag og værktøjer til at kunne yde medmenneskelig støtte og omsorg. Herunder også redskaber til at kunne yde psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer, ulykker eller andre uventede hændelser. Kurset henvender sig til virksomheder, så I bliver i stand til at give psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer eller uventede hændelser ved f.eks. alvorlig sygdom, stress eller dødsfald på arbejdspladsen.

Dette kursus er godkendt af Arbejdstilsynet

 

Kursets formål:

Psykisk Førstehjælp sigter mod at mindske berøringsangsten overfor psykiske sygdomme, så flere personer med psykiske sygdomme bliver hjulpet tidligere i forløbet og samtidigt bliver mødt med større forståelse. Kursisterne får viden omkring de mest almindelige psykiske lidelser og situationer. Der undervises konkret i, hvordan man håndterer mødet medmennesker, der mistrives psykisk eller som er i en krisesituation.

Målgruppen for kurset i Psykisk førstehjælp:

Kurset henvender sig til virksomheder, hvor man har et ønske om, at medarbejderne er i stand til at yde psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer eller uventede hændelser; dette kan f.eks. være i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald på arbejdspladsen eller i kollegaers familie.

Kursus varighed og indhold:

Kurset har en varighed på 3 timer og indeholder følgende emner:

  • Symptomer på behov for psykisk førstehjælp

  • Psykisk førstehjælp ved kriser

  • Psykisk førstehjælp ved angst

  • Psykiske førstehjælp ved sorg

  • Psykisk førstehjælp ved traumer

  • Psykisk førstehjælp ved alvorlig sygdom og dødsfald

  • Brug af netværk og henvisning til professionel behandling

Bemærkninger:
På uddannelsen kan der maks. deltage 16 personer. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Dette kursus er godkendt af Arbejdstilsynet

Undervisere.

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass./Psykolog – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.