FAQ

Nedenfor har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål vi oftest bliver stillet. 

Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Hvorfor skal man lære førstehjælp ?

 • At yde førstehjælp i de første minutter er vigtigt, for at sikre en persons overlevelse. Hvert år falder 3.500 danskere om med et hjertestop uden for et hospital*. Desværre overlever meget få, hvis ikke der ydes livreddende førstehjælp i de første minutter.
 • Hvis du yder førstehjælp i de første minutter efter en person er faldet om, er der mulighed for at redde liv. Ved hjertestop er det nemlig de første minutter, der er afgørende.Chancen for at overleve falder med 10 % for hvert minut der går, før der gives livreddende førstehjælp.

Hvor mange danskere kan førstehjælp?

 • Hvert år udsteder Dansk Førstehjælpsråd ca. 270.000 kursusbeviser i Danmark. Dertil kommer også, at Dansk Råd for Genoplivning udsteder ca. 5.000 beviser på genoplivning ved hjertestop.
 • Er du en af de 3.500 danskere, der hvert år får et hjertestop uden for et hospital, har du 12,7 % chance for at overleve. Chancen for at overleve afhænger af, at andre borgere griber ind, ringer 112 og begynder hjertelungeredning.

Hvor længe gælder et førstehjælpsbevis?

 • Et førstehjælpsbevis er gyldigt i to år, men man må selvfølgelig gerne yde førstehjælp, selvom beviset ikke længere er gyldigt.
 • Vi anbefaler dog, at du tager et repetitionskursus, så førstehjælpen altid ligger frisk i hukommelsen, hvis du kommer ud for en situation, hvor førstehjælp er påkrævet.
 • Vores førstehjælpskurser bliver hele tiden fornyet. Hvert femte år kommer der nye guidelines. Så vi anbefaler altså, at et førstehjælpskursus fornyes efter to år, så du får alt den nye viden med.

Min hjertestarter har været i brug. Hvad gør jeg?

 • Når din hjertestarter har været i brug skal den reetableres. Hjertestarteren skal have nye batterier og nye elektroder, og data om den tilskadekomne skal udlæses og videregives til hositalet  For at få hjertestarteren reetableret, skal du blot kontakte os FHFD.dk

Min hjertestarter mælder fejl. Hvad gør jeg?

 • Alt efter hjertestarter fabrikat/type har de hver især forskellige alarm typer lys/rødt/gult/grøn blink, grøn flueben eller rødt kryds.
 • Når hjertestarteren blinker rødt/rødt kryds, eller giver alarm bib lyde, betyder det, at batterier m.v. skal udskiftes og du skal derfor bestille tid til service. Prøv evt. at åbne og lukke låget på hjertestarteren. Hvis hjertestarten feks. blinker både rødt og grønt samtidig, er der stadig nok batteri til, at hjertestarteren kan bruges. Hvis hjertestarten kun blinker rødt, kan den ikke længere bruges og serviceeftersynet haster.

Hvad for en hjertestarter skal jeg vælge?

 

Skal jeg have et udendørs skab ?

 • Opbevar hjertestarteren så den er disponibel 24 timer i døgnet
 • En hjertestarter bør opbevares, så den bliver bemærket og samtidig er optimal beskyttet, sikret og disponibel 24 timer i døgnet hele året.
 • Den optimal tilgængelighed sikres ved at placere hjertestarteren i et udendørs skab med varmestyring, så man sikrer sig at hjertestarteren opbevares indenfor driftssikker temperatur.
 • Når hjertestarteren er tilgængelig og registreret på hjertestarter.dk, vil alarmcentralen til et hvert tidspunkt kunne henvise til den, og dermed vil hjertestarteren være til gavn for flest mulige.

“Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til opbevaring af hjertestarter

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle hjertestartere bør placeres udendørs og i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet. Det anbefales desuden, at hjertestarteren ikke låses inde i et udendørsskab, da det kan forsinke adgangen til hjertestarteren.
 • Det bør i hvert enkelt tilfælde vurderes, om hjertestarteren skal placeres i det offentlige rum, eller om særlige omstændigheder gør dette uhensigtsmæssigt.”

 

Er der meget tyveri/hærværk ?

 • Vor statistik viser – at stort set ingen hjertestartere i skabe udsættes for hærværk og/eller tyveri.

Hvad er en hjertestarter?

 • En hjertestarter er en maskine, der kan “genstarte” hjertet´s pumpefunktion efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Hjertestarteren kaldes også en defibrillator eller en AED (Automatisk Ekstern Defibrillator).
 • Hjertestarteren har tilkoblet to elektroder, der kan aflæse hjertets elektriske rytme og vurdere, om der skal afgives stød eller ej. Derfor er det vigtigt, at du placerer elektroderne rigtigt. Hjertestarteren guider dig igennem hele forløbet – den fortæller dig, hvordan elektroderne skal placeres, hvornår den tilskadekomne må berøres, og om du skal trykke på knappen, for at udløse stødet.

Hvorfor er det en god ide at registrere min hjertestarter på hjertestarter.dk?

 • Hjertestartere gavner mest, hvis mange ved, hvor de er. Vi opfordrer derfor alle vores kunder til at registrere deres hjertestartere på hjertestarter.dk.
 • Når du registrerer din hjertestarter på hjertestarter.dk, kan alle i Danmark kan se, hvor den er placeret. Siden 2010 har landets vagtcentraler haft adgang til systemet, så de kan henvise til den nærmeste hjertestarter, når du ringer 1-1-2
 • Hjertestarter.dk drives af TrygFonden, som ønsker at gøre viden om hjertelungeredning tilgængelig for danskerne og udvikle en aktiv genoplivningskultur, der betyder at danskerne i sidste ende kan tage ansvar for egen og andres tryghed. Hvert år får omkring 3.500 mennesker i Danmark hjertestop uden for hospitalet. I dag overlever cirka 12 procent. Med hjertelungeredning og hurtig hjertestart anslås det, at endnu flere danskere vil kunne overleve et hjertestop.

Jeg vil gerne købe/bestille noget, hvad gør jeg ?

 • Du finder fanebladet kontakt på hjemmesiden, der inde kan du skrive en mail til os med dine kontaktoplysninger og spørgsmål eller hvad su ønsker at købe/bestille. Og vi vil kontakte dig hurtigst muligt med hjælp/rådgivning eller effektuerer din bestilling.

Jeg kan ikke finde svar på mit spørgsmål herinde, hvad gør jeg ?

 • Du finder fanebladet kontakt på hjemmesiden, der inde kan du skrive en mail til os med dine kontaktoplysninger og spørgsmål. Og vi vil kontakte dig hurtigst muligt med hjælp/rådgivning.

Kan søge fonde om tilskud til hjertestarter eller førstehjælpskursus ?

 • Du finder fanebladet kontakt på hjemmesiden, der inde kan du skrive en mail til os med dine kontaktoplysninger og. Og vi vil kontakte dig hurtigst muligt med hjælp/rådgivning i forhold til hvordan og hvornår man kan søge.

Hvad siger loven om førstehjælp

 • En kort gennemgang i de aktuelle love i Danmark, som er omhandlende førstehjælp.

Straffeloven § 250:

 • “Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan tilstand, straffes med fængsel indtil 8 år.”

Hvad betyder det?

 • I straffelovens § 250 er det altså beskrevet, at en borger i Danmark har pligt til, efter bedste evne, at hjælpe enhver person, som er i live og i åbenbar livsfare eller i fare for betydelig beskadigelse af legemsdele. Denne hjælp vil typisk bestå i livreddende og almindelig førstehjælp, herunder også alarmering til Alarm 1-1-2.

Hvad siger SUNDHEDSLOVEN § 178:

 • I ligsynsloven beskrives det, at kun en læge må erklære en person for død. Dog er der situationer hvor lægfolk med rette kan formode at personen ikke kan overleve sine kvæstelser, og derfor kan undlade at yde førstehjælp. Eksempelvis hvis hovedet er tydeligt adskilt fra resten af kroppen.

Hvad du skal gøre:

 • Hvis man ser er ulykke er man dermed forpligtet til, at stoppe op og undersøge om de involverede personer er kommet til skade. Man skal sørge for alarmering af professionel hjælp ved opkald til 1-1-2, samt blive på skadestedet indtil man er sikker på at hjælpen er kommet frem.

LOVPLIGTIG FØRSTEHJÆLP

Deltagerkrav:

 • For at deltage og bestå et kursus i førstehjælp, kræves en aktiv deltagelse for at forstå principperne for førstehjælp. Ved et bestået kursus udstedes et kursusbevis, godkendt ved Dansk Førstehjælpsråd. Beviset er gyldigt i 2 år, og skal opdateres inden de 2 år er gået.
 • Følgende kategorier er lovpligtige: Kørekort til Motorkøretøj
Registrerede hjertestartere kan få penge til nye elektroder
 • Når Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral beder borgere med en privat hjertestarter om hjælp ved formodet hjertestop, så bliver udgifterne til elektroder bagefter refunderet. Men kun hvis hjertestarteren er registreret i Trygfondens hjertestarternetværk.

  Region Midtjylland har sammen med landets øvrige regioner besluttet at refundere udgifter til elektroder i forbindelse med brug af private hjertestartere, hvis hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen på 112.

  Hjertestarterens elektroder, de såkaldte pads, der bliver klistret på brystet af patienten, kan kun bruges én gang. Det rejser spørgsmålet om betalingsansvaret, når en hjertestarter er brugt, efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen.

 • Bestiller betaler
  – Det er helt rimeligt, at den der bestiller også betaler, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S)

  Prisen på et sæt nye elektroder til en hjertestarteren der har været i brug, ligger på mellem 450-1.000 kr. afhængig af hvilken type, der er tale om.

  – Det er trods alt ikke mange penge, sat i forhold til den betydelige lokale tryghed, som hjertestarterne og førstehjælperne repræsenterer, mener Bent Hansen.

 • Få hjertestarteren registreret
  Når private hjertestartere er blevet registreret i Trygfondens hjertestarternetværk, kan AMK-Vagtcentralen se hvor hjertestarterne er og derfor henvise til dem.

  Muligheden for at få udgifterne dækket, gælder for ejere af hjertestartere, der har registreret deres hjertestarter i databasen “Hjertestarternetværket” under Trygfonden. Muligheden for refusion forudsætter også, at ejeren selv henvender sig til Region Midtjyllands Præhospital.

  Beslutningen om at refundere udgifterne til de brugte elektroder er landsdækkende og administreres af de enkelte regioner. Ordningen bliver taget op til overvejelse om et år.

 • Fakta

   

 • Sådan foregår refusionen

Det er Region Midtjyllands Præhospital, der står for at refundere udgifter til elektroder, hvis en privat hjertestarter er anvendt efter henvisning fra AMK-Vagtcentralen på 112.

 1. Skriv til præhospitalet på adressen hovedpostkasse@ph.rm.dk, hvor du anfører ”REFUSION AF ELEKTRODER” i emnefeltet.
 2. Husk at oplyse præcis hvor og hvornår hjertestarteren har været i brug
 3. Præhospitalet sender derefter vejledning til, hvordan man kan lave en elektronisk faktura, så man kan få udgifterne refunderet.

Først taler du med politiets alarmcentral. Deres opgave er at finde ud af præcis, hvor du er, så hjælpen kan sendes til rette sted. Fortæl straks, hvor du ringer fra. Hvis dit opkald drejer sig om sygdom eller ulykke stiller politiet hurtigt om til en sundhedsfaglig medarbejder i regionens AMK-vagtcentral.

 • Kontakt til sundhedsfaglig medarbejder

Den sundhedsfaglige medarbejder stiller spørgsmål for at finde ud af, hvilken hjælp du har brug for. Du bliver spurgt om, hvad der er sket, hvordan den syge eller tilskadekomne har det, og om der er flere, der har brug for hjælp.

 • Hvis det er livstruende

Hvis det er livstruende, sender vi straks en ambulance. Det sker samtidig med, at den sundhedsfaglige medarbejder taler videre med dig. Du får råd om, hvad du kan gøre, indtil ambulancen eller anden hjælp, fx akutlægebilen, når frem.

 • Når det ikke er livstruende

I langt de fleste tilfælde er der ikke tale om en livstruende situation. Så stiller vi fl ere spørgsmål for at kunne give dig den rette hjælp. Nogle gange er det ikke nødvendigt at sende en ambulance, og du får i stedet råd om, hvad du kan gøre.

 • Hvem taler du med?

De sundhedsfaglige medarbejdere, som hjælper dig i AMK-vagtcentralen, er erfarne sygeplejersker eller ambulancereddere.

 • Hvorfor kan der være ventetid?

Vi vurderer hele tiden, hvem der har mest brug for hurtig hjælp. Hvis der er mange alvorligt syge eller tilskadekomne på samme tid, kan du komme til at vente på ambulancen. Hvis der er lang ventetid, får du det at vide. Hvis du har brug for hjælp, mens du venter, får du det over telefonen.

 • Hvilken type hjælp kan du få?

1-1-2 førstehjælpere
Akutbil
Ambulance
Akutlægebil
Akutlægehelikopter
Anden hjælp