Funktionsuddannelse i førstehjælp

Billede viser diverse undervisnings situationer. jpg

Funktionsuddannelse i Førstehjælp/Samarbejde/Brand og redning er for særlige fag/målgrupper så som mødregrupper, pædagoger og andre med særligt ansvar

Eksempelvis:

Underviser

Førstehjælpsinstruktøre/ambulancereddere/paramedicinere/læge ass./brandinstruktører/brandmænd/højderednings instruktører/psykologer– Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.