Foredrag om livet som ambulanceredder i 32 år

Foredrag om livet som ambulanceredder.

Foredragets formål er at give jer et billede af livet som ambulanceredder på døgnvagt, i henholdsvis England, Israel og Danmark, udviklingen over 32 år, fra simpel førstehjælp/transport til avanceret behandling og medicinering.

Deri er der bla. lidt om hvilke påvirkninger de forskellige oplevelser har haft, lidt om hyppigt forekommende sygdomme/ulykker/uheld. Vi får en snak om hvordan ulykker/uheld forebygges.

De sidste 2 års Corvid-19 kamp i Præhospitalets verden.

Vi taler lidt om forskellen på at arbejde indenfor den præhospitale verden henholdsvis, England, Israel og Danmark

Hvordan er det at drive en virksomhed med 25 ansatte ved siden af jobbet som ambulanceredder er der nok timer i døgnet, og hvordan kombinere man det at være arbejdsgiver og ansat.

Jeg skræddersyr foredraget, og sørger for, at I får det optimale udbytte uanset om I er en stor eller lille virksomhed/institution.

I er i centrum
I foredraget tager jeg udgangspunkt i jeres rammer og hverdag, min erfaring er at det gør foredraget virkelighedsnært for jer.

Jeres udbytte er min arbejdsglæde
Når vi indgår en aftale, kan I forvente at jeg er levende og nærværende. Jeg har stor erfaring inden for ambulancekørsel, brand og redning.

Erfaring er et væsentligt element i foredraget.

Vi afholder foredrag for alle målgrupper
Jeg afholder foredrag for små og store virksomheder, institutioner, Erhvervsråd, klubber og foreninger

Om os:

Jeg arbejder til daglig, som professionel Ambulanceredder, og min undervisning vil bære præg af mange års erfaring fra den virkelige verden, og jeg vil bringe den “virkelige verden” ind i foredraget, med historier og cases som relaterer til det fortalte.