Psykisk førstehjælp 6 timer

Josep M Rovirosa

Et kursus i Psykisk Førstehjælp giver dig viden om og konkrete værktøjer til, hvordan du kan støtte og hjælpe en kollega eller medarbejder, der oplever mistrivsel eller er i en krise. Vi inddrager også stresshåndtering, da kurset er en investering for arbejdspladser i mindre sygefravær, et sundere arbejdsmiljø, større effektivitet og fastholdelse af medarbejdere. Programmet er udviklet til enhver og varetages af vores instruktør.

 

Uddannelsens formål for Psykisk Førstehjælp:
Psykisk Førstehjælp sigter mod at mindske berøringsangsten overfor kritiske sygdomme, så flere personer med psykiske sygdomme bliver hjulpet tidligere i forløbet og samtidigt bliver mødt med større forståelse. Kursisterne får viden omkring de mest almindelige psykiske lidelser og situationer. Der undervises konkret i, hvordan man håndterer mødet medmennesker, der mistrives psykisk eller som er i en krisesituation. Hos Førstehjælp For Dig har vi valgt også at inddrage et tema om stress.

Programmet for Psykisk Førstehjælp er udviklet som et samarbejde mellem Førstehjælp For Dig og Lone Tange (Q-Tange). Undervisningen varetages af vores egen instruktør.

Målgruppen for Psykisk Førstehjælp:
Kurset henvender sig til virksomheder, hvor man har et ønske om, at medarbejderne er i stand til at yde psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer eller uventede hændelser; dette
kan f.eks. være i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i kollegaers familie.

Varighed og indhold:
Uddannelsen har en varighed på 6 timer, som afholdes over to dage og indeholder følgende uddannelsesemner:

 • Kursets undervisning varierer mellem teori og aktiv deltagelse .
 • Styrker deltagernes sikkerhed til at hjælpe kolleger el andre i krise i stedet for afstandtagen
 • Øget handlekraft ved traumatiske kriser

Indhold:

 1. Psykisk førstehjælp – hvad er det
 2. De forskellige faser i traumatisk krise
 3. Forståelse af hvordan jeg selv kommer igennem og hvordan støtter jeg andre
 4. Psykiske eller fysiske symptomer efterfølgende
 5. Uddybning af ovenstående indhold
 6. Hvordan beskytter man sig selv mod at blive for involveret
 7. Hvordan støtter vi kriseramte på længere sigt
 8. Kan man blive rutineret i håndtering af  traumer

Konkrete situationer oplevet af deltagerne, kan indgå til debat.

Bemærkninger:
På uddannelsen kan der maks. deltage 20 personer. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Dette kursus er udviklet i samarbejde med Lone Tange (Q-Tange)

Undervisere.

Lone Tange (Q-Tange)

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.