Josep M Rovirosa

Et kursus i Psykisk Førstehjælp giver dig viden om og konkrete værktøjer til, hvordan du kan støtte og hjælpe en kollega eller medarbejder, der oplever mistrivsel eller er i en krise. Vi inddrager også stresshåndtering, da kurset er en investering for arbejdspladser i mindre sygefravær, et sundere arbejdsmiljø, større effektivitet og fastholdelse af medarbejdere. Programmet er udviklet til enhver og varetages af vores instruktør, der er certificeret fra Psykiatrifonden.

 

Uddannelsens formål for Psykisk Førstehjælp:
Psykisk Førstehjælp sigter mod at mindske berøringsangsten overfor kritiske sygdomme, så flere personer med psykiske sygdomme bliver hjulpet tidligere i forløbet og samtidigt bliver mødt med større forståelse. Kursisterne får viden omkring de mest almindelige psykiske lidelser og situationer. Der undervises konkret i, hvordan man håndterer mødet medmennesker, der mistrives psykisk eller som er i en krisesituation. Hos Førstehjælp For Dig har vi valgt også at inddrage et tema om stress.

Programmet for Psykisk Førstehjælp er udviklet som et samarbejde mellem Cardiocare, Trygfonden og Psykiatrifonden. Undervisningen varetages af vores egen instruktør, der er certificeret fra Psykiatrifonden.

Målgruppen for Psykisk Førstehjælp:
Kurset henvender sig til virksomheder, hvor man har et ønske om, at medarbejderne er i stand til at yde psykisk førstehjælp i forbindelse med nødsituationer eller uventede hændelser; dette
kan f.eks. være i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i kollegaers familie.

Varighed og indhold:
Uddannelsen har en varighed på 14 timer, som afholdes over to dage og indeholder følgende uddannelsesemner:

 • Mental sundhed i Danmark
 • Stress – kortvarig og langvarig stress
 • Psykisk førstehjælp ved depression, angst, psykoser og misbrug
 • Krisesituationer og krisereaktioner
 • Selvmordstanker og -adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Panikanfald (angst)
 • Reaktioner ved traumer
 • Akutte psykotiske tilstande
 • Alvorlige reaktioner ved misbrug
 • Aggressiv adfærd

Bemærkninger:
På uddannelsen kan der maks. deltage 20 personer. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Dette kursus er udviklet i samarbejde med Psykiatrifonden

Undervisere.

Certificeret fra Psykiatrifonden

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.