Avanceret Førstehjælps kursus til sundhedspersonale

Fokus på det akut syge menneske

Som Sosuhjælper, Sosuassistent, Sygeplejerske, Psykiatri,  har du en anden autoritet, og derfor forventer dine omgivelser lidt mere af dig.

​​Når et menneske pludselig bliver alvorligt syg, kræver det helt særlig indsigt i og tilgang til det akutte.

Dette kursus er sammensat til og specielt målrettet det sundhedsfaglige personale f.eks. på et plejecenter eller i hjemmeplejen.

På kurset vil vi bl.a arbejde med:

• Anatomi og fysiologi (i forhold til kursisternes udgangspunkt)

• ABCDE-modellen som handleværktøj

• Metoder til indsamling og videreformidling af information.

• Træning i genoplivning jf. nyeste guidelines med og uden brug af hjertestarter.

• Hurtig beslutningstagen, samarbejde og rollefordeling ved akut patienthåndtering.

• ABCDE-tilgangen trænes ift. til den medicinsk vågne patient, den bevidstløse patient, den hjertesyge patient og patienten med lavt blodsukker mm.

 

​Undervisningen forløber med teori / praktik / gruppearbejde og patientsimulationer.

​Efter hver simulation er der debriefing og feedback, hvor der bliver lagt vægt på ABCDE-principperne, samarbejde, kommunikation og rollefordeling.

Underviser

Førstehjælpsinstruktør/ambulancebehandler/læge ass. / paramediciner – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.