Special kursus i luftvejshåntering, for Tandlæger

Fokus på luftvejshåntering for Tandlæger.Nødtrakeatomi

Som tandlæge,  har du en kompetance til at lave avanceret luftvejshåntering så som nødtraketomi.

Denne kompetance er nødvendig at genopfriske jævnligt.

Når uheldet er ude, enten ved tab af redskab i luftvejene på en patient eller alvorlig anafylaktisk schok, kræver det helt særlig indsigt i og tilgang til det akutte indgreb.

Dette kursus er sammensat til og specielt målrettet tandlæger og deres personale.

                                         På kurset vil vi bl.a arbejde med:

• Anatomi og fysiologi (Luftveje)tandlaegebillede-4

• ABCDE-modellen som handleværktøj

• Nødtrakeotomi.

• Træning i genoplivning jf. nyeste guidelines med og uden brug af hjertestarter AED.

• Hurtig beslutningstagen, samarbejde og rollefordeling ved akut patienthåndtering.

Undervisningen forløber med teori / praktik.

tandlaegebillede-1

 

 

 

 

 

 

tandlaegebillede-2

 

tandlaegebillede-3Underviser

Anæstesilæge/førstehjælpsinstruktør/ambulancebehandler/læge ass. / paramediciner – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.