Specialkursus i Traumatologi

Fokus på det akut tilskadekomne menneske

Formålet er at give kursisten den viden, færdigheder og  holdninger der sætter den i stand til at
 • Kunne vurdere en tilskadekommende person ud fra skademekanismen
 • Kunne håndtere mistanke på ryg og hals korrekt
 • Kunne anvende A-B-C-D-E

Mål:

Ved kursets afslutning skal den enkelte deltager kunne:
 • Anvende OSATT/ Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Anvende kinematik på skadestedet
 • Anvende immobilisering af hals og ryg
 • Alarmere på det situationsbestemte rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere tilstede
 • Anvende A-B-C-D-E

Indhold:
 • Førstehjælpend 4 hovedpunkter –OSATT
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekommenes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kinematik –energi på skadestedet
 • Færdselsuheld
 • Fald fra højder
 • Skud og stiksår
 • Sikre mod forværring af evt. skader på hals og ryg
 • Fra stående til liggende
 • Brug af rygskinne
 • Overlevelseskæden
 • Den livsvigtige ilttransport
 • Kritiske patienter
 • A-B-C-D-E
 • Frie luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering

Undervisningen forløber med teori / praktik / gruppearbejde og patientsimulationer.

Efter hver simulation er der debriefing og feedback, hvor der bliver lagt vægt på ABCDE-principperne, samarbejde, kommunikation og rollefordeling.


Varighed:

6 timer


Kursusfaciliteter:
Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.

Antal deltagere:

Max. 12 deltagere