HØJDEREDNING KURSUS – BLIV GODT KLÆDT PÅ TIL AT ARBEJDE OG REDDE I HØJDEN

HØJDEREDNING KURSUS – BLIV GODT KLÆDT PÅ TIL AT ARBEJDE OG REDDE I HØJDEN

Højderednings Kursus varighed 2 dage

Vi sammensætter det helt rigtige kursus, der matcher jeres virksomheds eller organisations specifikke behov, og sikrer at de rette kompetencer bliver tillært af de deltagende medarbejdere.

Vores kurser henvender sig til personer, der skal arbejde i højder, fx på byggekraner, i master, på vindmøller, på boreplatforme osv. På kurset lærer deltagerne om de gældende regler for arbejde i højden, herunder højderedning, evakuerings- og nødplan. De får gennemgang af forskellig udstyrs typer, og lærer hvordan de på korrekt vis anvender og vedligeholder udstyret.

Deltagerne bliver 100 % fortrolige med redningsudstyret, så de i en ekstrem situation kan hænge i deres egen sele, og samtidig give en kollega eller anden person sele på, også selv om vedkommende er bevidstløs.

Efter kurset skal deltagerne kunne anvende det forhåndenværende redningsudstyr til at udføre sikker evakuering af dem selv, samt lave en friløftning og redning af tilskadekommen person.

Formål:
At bibringe kursisten grundlæggende viden, færdigheder og holdninger til
højderedningsudstyret, således at han bliver i stand til at kunne anvende dette under
normale samt unormale arbejdsforhold.Højderedning

Mål:
Efter endt kursus vil kursisten have kendskab til:
· Korrekt check af udstyret inden brug
· Udstyrets anvendelsesmuligheder og begrænsninger
· Lovbestemte krav til udstyr m.m.
· Betjening af højderedningsudstyr m.m.
· Back up systemer og nødprocedurer
· Hængetrauma
· Risikovurderinger
Hvordan man fastgør udstyret korrekt
Hvordan man anvender udstyret
Hvordan man fastgør udstyret til selen
Forskellige ankerpunkter ved brug af udstyret
Vigtigheden af at anvende arbejdsstillinger for at kunne
udføre jobbet
Forskellige maksimumvinkler som er tilladte
Hvordan man anvender udstyret korrekt
Forskellige steder hvor er tilladt at fastgøre udstyretHøjderedning 1
Nødvendigheden af at anvende udstyret
Ibrugtagningscheck
Demonstration i brug af udstyret
Demonstration i brug af arbejdsstillingstalje
General forståelse i brug af udstyret
Hvordan man anvender grundlæggende højderedning
Forberedelse af udstyret
Øvelser i daglig brug af udstyret
Redning fra store højder ” Skorstenen” 110m

 

Højderedning kræver genopfriskningskursus

Et enkelt kursus i højderedning ikke gør det alene.
Der kræves et genopfriskningskursus og løbende opfølgningskurser og vedligeholdelse.

På vores kursus bliver du undervist af instruktører, der har mange års erfaring med at træne højderedning. Du får den sidste nye viden om redningsmateriel og bliver certificeret eller re-certificeret til at bruge forskelligt udstyr.