Funktionsuddannelse med særligt ansvar

(12 Timer)

FORMÅL:

Deltageren skal lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.

Deltageren skal lærer at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren skal lærer at give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren skal lærer at yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

INDHOLD:

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop”

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved ulykker”

Tillægsuddannelsen “Førstehjælp ved blødninger”

Tillægsuddannelsen “Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”

Tillægsuddannelsen “Førstehjælp til småskader”

Tillægsuddannelsen “Førstehjælp til sygedom”

Forbrændinger,- Ætsninger og forgiftninger

HVEM KAN DELTAGE:

Alle der ønsker en lidt bredere førstehjælpsuddannelse,

hvor man bliver istand til at håndterer små som store hændelser

Vi skræddersyer førstehjælpskurset efter deltagernes behov.

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/Paramediciner/Ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Der udstedes godkendt bevis efter endt kursus. Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.