Basisuddannelse i Førstehjælp

4 timers kursus, hvor deltageren lærer at give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter (AED)

Deltageren kan handle udfra førstehjælpens 4 hovedpunkter ved hjertestop og ved ulykker.

FØRSTEHJÆLP VED ULYKKER

FORMÅL:

Deltageren skal lære at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udførelse af relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

Deltageren skal kunne skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker. Deltageren skal kunne yde førstehjælp ved større ulykker og nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.

Deltageren vil få kendskab til basis principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

 

INDHOLD:

Skabe sikkerhed og standse ulykken ved:

El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd og siloulykker, ulykker med maskiner, brandulykker.

Nødflytning

Vurdering af personer og livreddende førstehjælp

Tilkalde hjælp

Bevisthedspåvirkning

Sideleje

Kredsløbssvigt

Psykisk førstehjælp

 

HVEM KAN DELTAGE:

Alle

Underviser

Førstehjælpsinstruktør/ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på dansk, engelsk og tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.