Førstehjælp for voksne med særligt ansvar for børn og unge

(7 Timer)

FORMÅL:Wunde am Knie

Deltageren skal lærer at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltageren skal lærer at give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren skal lærer at handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren skal lærer at give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren skal lærer at kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn. skal lærer at

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

INDHOLD:

Førstehjælp ved hjertestop, tilpasset børn

Førstehjælpens fire hovedpunkter.

Bevidsthedstilstande og livstruende blødninger (indre/ydre).

Forbrændinger/ætsninger/forgiftninger.

Demonstration i brugen af Hjertestarter (AED).

HVEM KAN DELTAGE:

Pædagoger, Lærere, Spejderledere, Sportstrænere m.fl.

Forældre, bedsteforældre m.fl.

Underviser

Førstehjælpsinstruktør/Paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.