SKADER I FORBINDELSE MED TEMPERATURPÅVIRKNINGER

(1 time)

FORMÅL:Hypotermi

Deltageren skal lære at kunne handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person, uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

INDHOLD:

Førstehjælp ved hedeslag

Førstehjælp ved forbrændinger

Førstehjælp ved forfrysninger

Førstehjælp ved nedkøling af kroppenSunburn

HVEM KAN DELTAGE:

Alle med et opdateret basiskursus i førstehjælp

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på dansk, engelsk og tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.