Medborgerførstehjælp

(7 Timer)

FORMÅL:

Medborgeren skal lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren skal lærer at handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren skal lærer at kunne give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

INDHOLD:

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop”

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved ulykker”

Førstehjælp til akutopstået sygedom

Førstehjælp til akutte skader

Praksisnære øvelser med hovedvægten på de 4 hovedpunkter

HVEM KAN DELTAGE:

Alle kan deltage

Underviser:

Førstehjælpsinstruktør/paramediciner/ambulancebehandler/Læge ass. – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi kan undervise på Dansk/Engelsk og Tysk

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele landet.