Førstehjælp For Dig   kan sammensætte kurser eller foredrag, så det passer til jeres behov.

Vi har stor erfaring med at afholde kurser, arrangementer eller temadage  for alle målgrupper og gruppestørrelser.

 • Temadage om førstehjælp og brand
 • Teambuilding på baggrund af førstehjælp og brand
 • Foredrag om førstehjælp, brandslukning og om at være  ambulanceredder
 • Genopfriskningskurser
 • Workshops om førstehjælp og sikkerhed
 • Faglige indslag til sommerfester og lignende arrangementer
 • Instruktion i brug af hjertestartere
 • Kamerathjælps kursus
 • Førstehjælps kursus for mødre/fædregrupper
 • Førstehjælp i børnehøjde
 • Trafikskole for børn
 • Kurser for sundhedspersonale
 • Højderedning
 • 3-24 timers kursus i førstehjælp (kompetencegivende)
 • Brandkurser (kompetencegivende)
 • Beredskabs/evakueringskurser
 • Hvad du har brug for…

Mere information 
Vi vil altid anbefale Jer at kontakte os, så vi kan afklare Jeres behov og fastsætte en pris, der matcher.