Sammensæt Jeres eget kursus

Førstehjælp For Dig   kan sammensætte kurser eller foredrag, så det passer til jeres behov.

Vi har stor erfaring med at afholde kurser, arrangementer eller temadage  for alle målgrupper og gruppestørrelser.

 • Temadage om førstehjælp og brand
 • Teambuilding på baggrund af førstehjælp og brand
 • Foredrag om førstehjælp, brandslukning og om at være  ambulanceredder
 • Genopfriskningskurser
 • Workshops om førstehjælp og sikkerhed
 • Faglige indslag til sommerfester og lignende arrangementer
 • Instruktion i brug af hjertestartere
 • Kamerathjælps kursus
 • Førstehjælps kursus for mødre/fædregrupper
 • Førstehjælp i børnehøjde
 • Trafikskole for børn
 • Kurser for sundhedspersonale
 • Højderedning
 • 3-24 timers kursus i førstehjælp (kompetencegivende)
 • Brandkurser (kompetencegivende)
 • Beredskabs/evakueringskurser
 • Hvad du har brug for…

Mere information 
Vi vil altid anbefale Jer at kontakte os, så vi kan afklare Jeres behov og fastsætte en pris, der matcher.