FHFD Kurser

Lær førstehjælp af professionelle ambulancereddere:

Basis01

Vi har mange års erfaring og vi er alle aktive i ambulancetjenesten. Du kan redde liv med den nødvendige viden, som du vil tilegne dig på vores førstehjælpskurser. Vi kan uddanne dig, så du kan klare små hverdagsulykker og er klædt på til at håndtere større ulykker. I en god blanding af teori og praktiske øvelser underviser vi i alt fra at klare en forstuvning til at kunne give korrekt hjerte-lunge-redning (HLR).

 

Tilvalgsuddannelse til basis uddannelse i førstehjælp, består af en række uddannelser der hver især omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer.

Eksempelvis:

 

Funktionsuddannelse i Førstehjælp/Samarbejde/Brand og redning er for særlige fag/målgrupper så som mødregrupper, pædagoger og andre med særligt ansvar

Eksempelvis:

 

Special kurser henvendt til tandlæger, læger og andet Sundhedspersonale hvor fokus vil være på avanceret luftvejs håndtering

Vores special kurser har primært
fokus på det akut syge menneske.

 

Undervisningen forløber med teori / praktik / gruppearbejde og patientsimulationer.

Efter hver simulation er der debriefing og feedback, hvor der bliver lagt vægt på ABCDE-principperne, samarbejde, kommunikation og rollefordeling.

Underviser

Førstehjælpsinstruktør/ambulancebehandler/læge ass./paramediciner/anestesilæge/ambulancelæge – Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Vi underviser hos jer og kommer rundt i hele Danmark samt Færørene.